1/6

I 1982 overtok Ingvar Helland morfar garden på Helland i Gjesdal og er 7 generasjon på garden.

 

I 1992 begynte restauering av Tunet med Våningshuset først. Bygningene stammer fra 1700 tallet og

nostallagien med minner stod i kø etter hvert som arbeidet pågikk. Med hjelp fra sine barn ble bygning

etter bygning restaurert opp etter gammel byggeskikk.

 

Grunnmuren i Borgå er oppringgelig fra når huset ble bygget. Borgå har fått nytt treverk.